Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Monitorování a vizualizace výkonu jednotlivých pracovišť montáže NN rozváděčů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření návrhů systému umožňujícího monitorování doby trvání montáže na jednotlivých pracovištích. V druhé části pak porovnání s normovanou dobou trvání s výsledným grafickým vyhodnocením. Téma poskytla firma ABB (viz http://www.abb.cz/References/Default.aspx?db=db/db0003/db001466.nsf&c=c813efe3d46df672c1257f2c00532917)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.