Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Faktory ovlivňující náklady zakázek ve strojírenském podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na vztah vstup-výstup napříč časem ve vybraném strojírenském podniku. Cíl je navrhnout finančně nejvýhodnější variantu vstupů daného druhu zakázky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení