Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení rentability společnosti Třinecké železárny, a.s.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit rentabilitu podniku Třinecké železárny, a.s. za období 2011 až 2015, na základě výstupu z provedené finanční analýzy, porovnat s ostatními podniky v odvětví a stanovit doporučení pro její zlepšení.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení