Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Komparace leasingového a úvěrového financování dlouhodobého hmotného majetku v podniku působícím v oblasti zdravotnictví
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Abstrakt:
Zkoumaným problémem práce je zjištění rozdílů leasingového a úvěrového financování a následný výběr jednoho z těchto cizích zdrojů financování k pořízení dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně nákupu nových automobilů v podniku zabývajícím se distribucí zdravotnických potřeb.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení