Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Discrimination in the Labor Market
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Abstrakt: The student will use the correspondence experiment to estimate the level of discrimination in chosen country based on selected criteria /gender, race, age, etc./Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.