Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Professional Integrity in a Selected Company
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Abstrakt:
The goal of the thesis is to find a connection between academic integrity (namely ethical values that students gain during their studies) and the real requirements of employers on ethical standards of their employees. The student is expected to find a company where she/he will map and analyse their requirements on ethical behaviour and professional integrity. The results will be compared with academic environment and proposal for potential changes in education to meet the requirements of the business sector or of bringing examples from the business sector to academia will be made. The thesis is expected contribute to an international project "European Network for Academic Integrity", namely to its part dealing with cross-sector cooperation between academia and business.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EMAJ Economics and Management
B-EM Ekonomika a management
B-HPS Hospodářská politika a správa
B-HPSA Economic Policy and Administration

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.