Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Impacts of potential application of IFRS 16
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: This diploma thesis focuses on the new accounting standard IFRS 16. The aim is to examine how its implementation in chosen entities affect their financial performance and financial position. Financial indicators reflecting these impacts are chosen based on identification of key methodical changes. Companies with significant ahare of leased assets (different types of leasing contracts) will be analyzed.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení