Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Smart migration
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Abstrakt: Analysis of the use of smart devices (mobile phones) and social media and networks during migration processes. The main aim of the thesis is to analyze the ways and reasons for using smart devices, used software and content of social media and networks. The secondary objective will be to assess the impact of the use of smart devices on the role of individuals within households (families) and the provision of smuggling services. Qualitative or quantitative research among immigrants.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení