Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analysis of MANET and vehicle networks behavior
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Abstrakt:
Goals of the thesis: The thesis’ primary focus will be to simulate typical MANETs (mobile ad-hoc networks) and vehicular networks (as MANET’s special case) behavior. The analysis of MANET behavior will emphasize the design of suitable ways of controlling and management the networks. The proposed ways of control will be verified further using simulations in various circumstances and in various network types. Resources: Oprštěný J. Simulace chování ad-hoc sítí. (Ad-hoc network behavior simulation) Ostravská univerzita. Ostrava 2014. Bachelor Thesis (in Czech). Graphical Network Simulator. [online] Dostupné na www: http://www.gns3.net Johnson D.B., Maltz, D.A. Dynamic Source Routing in Ad Hoc Wireless Networks.[online] Dostupné na www: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-585-29603-6_5 Halldorsson M. M., Halldorsson B.V., Losievskaja E., Szegedy M. Streaming Algorithms for Independent Sets. ICALP, July 2010 Gatěk T. Simulace chování bezdrátových počítačových sítí pomocí volně dostupného software (Simulation of wireless computer network behavior using free software). Ostravská univerzita. Ostrava 2016. Bachelor Thesis (in Czech).
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení