Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
IP geolocation and web anonymization tools analysis
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Goals of the thesis: 1. Review of available tools for IP geolocation in www and anonymization of www and other application protocol communication 2. Evaluation of communication and localization parameters of various anonymization tools under varying circumstances and from various locations in a range suitable for further statistical processing 3. Detailed statistical analysis of obtained results and the evaluation of localization anonymization level Resources to use: 1. Sochor, T. AUTOMATIC CONTROL OF CONFIGURATION OF WEB ANONYMIZATION. SDIWC International Journal of New Computer Architectures and Their Applications (IJNCAA). 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-10. ISSN 2220-9085. 2. Sochor, T. Anonymization of web client traffic efficiency study. In: Anonymization of Web Client Traffic Efficiency Study. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012. Springer Verlag, 2012. s. 237-246. ISBN 978-3-642-31216-8. 3. Sochor, T. Onion Routing Efficiency for Web Anonymization in Various Configurations. In: Computer Networks. 20thInternational Conference, CN2013. Heidelberg Dordrecht London New York: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 136-145. ISBN 978-3-642-38864-4. 4. Bagai R, Huabo L. Measuring Client-Server Anonymity. V: 23rd International Conference on Computer Networks, CN 2016: Communications in Computer and Information Science 2016-06-14 Brunow, Poland. Springer Verlag, 2016. s. 118-131. ISBN 978-3-319-39206-6. 5. Balej J. Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic satanic v Internetu. (in Czech) VUT Brno: 2017. Dissertation thesis.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení