Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Nontraditional methods for data classification and prediction in process control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt: Artificial intelligence methods belong among modern methods for optimization of process control. Using theese methods is especially suitable for problems which are very difficult to solve using classical mathematical methods or where using deterministic computation methods would require unacceptable simplification of the problem. An acquisition of the optimization data by means of modern methods and algorithms of artificial intelligence is a significant task in object classification. Approaches used by a graduant solving the aforementioned task are as follows: Analysis artificial intelligence methods, analysis algorithms for data classification and prediction.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.