Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Nontraditional methods for data classification and prediction in process control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Artificial intelligence methods belong among modern methods for optimization of process control. Using theese methods is especially suitable for problems which are very difficult to solve using classical mathematical methods or where using deterministic computation methods would require unacceptable simplification of the problem. An acquisition of the optimization data by means of modern methods and algorithms of artificial intelligence is a significant task in object classification. Approaches used by a graduant solving the aforementioned task are as follows: Analysis artificial intelligence methods, analysis algorithms for data classification and prediction.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.