Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Programové a technické řízení velkého digitálního kolejiště
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: Návrh koncepce řídicí elektroniky a odpovídajícího programového řešení pro tzv. velká kolejiště (tj. kolejiště překračující typem provozu malá jednouživatelská domácí kolejiště). Řešení zahrnuje diskusi možných hardwarových alternativ a specifika programového ovládání včetně vzdáleného přístupu a mobilních zařízení.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.