Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Řízení točny v digitálním modelu kolejiště
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Summary:
Točny a přesuvny představují speciální prvky kolejiště, jejichž řízení podléhá jiným pravidlům než je tomu u ostatních částí. Hlavním cílem návrhu programového řízení je automatizace nastavení cílové polohy točny, úprava polarity napájecího napětí mostu točny v souvislosti s cílovou polohou, řízení posunového pohybu vozidla v oblasti točny a vhodná reprezentace v uživatelském rozhraní. Speciální variantou práce je vývoj ovládacího softwaru točny a pohybu vozidel v její oblasti pro mobilní zařízení. Tato varianta navazuje na již vytvořenou aplikaci obhájenou v rámci diplomové práce, zabývající se mobilní technologií pro řízení pohybu hnacích vozidel v kolejišti.

There are no limitations of the topic