Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Řízení točny v digitálním modelu kolejiště
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Točny a přesuvny představují speciální prvky kolejiště, jejichž řízení podléhá jiným pravidlům než je tomu u ostatních částí. Hlavním cílem návrhu programového řízení je automatizace nastavení cílové polohy točny, úprava polarity napájecího napětí mostu točny v souvislosti s cílovou polohou, řízení posunového pohybu vozidla v oblasti točny a vhodná reprezentace v uživatelském rozhraní. Speciální variantou práce je vývoj ovládacího softwaru točny a pohybu vozidel v její oblasti pro mobilní zařízení. Tato varianta navazuje na již vytvořenou aplikaci obhájenou v rámci diplomové práce, zabývající se mobilní technologií pro řízení pohybu hnacích vozidel v kolejišti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení