Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
In the present globalised world, the national economies become ever closer interconnected. Intense international trade among countries causes more efficient allocation of resources for some types of products, which leads to increasing specialization in economies. Student is expected to assess the degree of specialization of the Czech (or Slovak) export over the last two decades using data from the Eurostat or czso.cz. Comparative advantages of the Czech export shall be assessed with Balassa and Dalum index of specialization and linear regression upon SITC1 classification of product groups.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EMAJ Economics and Management
N-EMAJ-ESAJ European Studies in Business and Economics

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EKM2A Ekonometrie II v AJ
PEF
EKM1A Ekonometrie I v AJ