Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Creating a Sightseeing Guide for Android OS
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Landa, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Jaromír Landa, Ph.D.
Abstrakt:
The goal of the thesis is to create a Sightseeing guide as a platform for city municipality to help tourists navigate in the city of Brno. The work will consists of creating a server backend using Google Firebase platform, creating an Android module and a sample mobile application for the town district.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SIA System Engineering and Informatics
B-SIA-EIA Economic Informatics

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.