Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Mobile application for detection of skin changes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. David Procházka, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. David Procházka, Ph.D.
Abstrakt: The thesis is focused on application of computer vision algorithms for detection of potential harmful skin changes. User can make photos of target area repetitively during extended time period and the application is able distinguish changes in appearance of birthmarks and other objects. The application will identify the positions and borders of e.g. birthmarks. Furthermore, it provide comparison with previous measurements of target area. The changes can be visualised using augmented reality.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SIA System Engineering and InformaticsN-SIA-EIA Economic Informatics

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.