Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Sektorová koncentrace a specializace ve vesmírném průmyslu v USA
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Výzkumnou otázkou je „jaký vliv měla privatizace dopravních systému na koncentraci a specializaci odvětví v USA?“ Cílem práce je identifikovat změny v koncentraci a specializaci odvětví vesmírného průmyslu v důsledku privatizace dopravních systémů v USA. Práce náročná pouze sběrem dat.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.