Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sektorová koncentrace a specializace ve vesmírném průmyslu v USA
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Abstrakt: Výzkumnou otázkou je „jaký vliv měla privatizace dopravních systému na koncentraci a specializaci odvětví v USA?“ Cílem práce je identifikovat změny v koncentraci a specializaci odvětví vesmírného průmyslu v důsledku privatizace dopravních systémů v USA. Práce náročná pouze sběrem dat.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.