Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Sektorová koncentrace a specializace ve vesmírném průmyslu v USA
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Economics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Summary:
Výzkumnou otázkou je „jaký vliv měla privatizace dopravních systému na koncentraci a specializaci odvětví v USA?“ Cílem práce je identifikovat změny v koncentraci a specializaci odvětví vesmírného průmyslu v důsledku privatizace dopravních systémů v USA. Práce náročná pouze sběrem dat.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-EM Economics and ManagementC-EM-ME Business Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.