Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Sektorová koncentrace a specializace ve vesmírném průmyslu v USA
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Abstrakt:
Výzkumnou otázkou je „jaký vliv měla privatizace dopravních systému na koncentraci a specializaci odvětví v USA?“ Cílem práce je identifikovat změny v koncentraci a specializaci odvětví vesmírného průmyslu v důsledku privatizace dopravních systémů v USA. Práce náročná pouze sběrem dat.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.