Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: OCR (in English)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Analysis of relation between resolution (dpi) and font size (points) at optical character recognition. Differences between font families; within the font family. Basic characters, diacritical marks, other symbols. Determination of recognition curve.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení