Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: OCR (in English)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Analysis of relation between resolution (dpi) and font size (points) at optical character recognition. Differences between font families; within the font family. Basic characters, diacritical marks, other symbols. Determination of recognition curve.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení