Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Business Intelligence projects
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to create parts of the data warehouse project for a commercial company. The solution is based on Microsoft technologies, so at least basic knowledge of MS SQL Server and SQL language is assumed.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení