Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Business Intelligence projects
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Abstrakt: The aim of the diploma thesis is to create parts of the data warehouse project for a commercial company. The solution is based on Microsoft technologies, so at least basic knowledge of MS SQL Server and SQL language is assumed.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení