Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: A decision support system for customers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: The thesis will focus on the design and implementation of a tool that can help consumers make decisions when purchasing products from a selected company. When developing the solution, many different approaches can be used - optimization, expert systems, models from different domains (finance, accounting, etc.), data analysis, textual documents analysis, communication support, etc.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení