Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
A decision support system for customers
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt:
The thesis will focus on the design and implementation of a tool that can help consumers make decisions when purchasing products from a selected company. When developing the solution, many different approaches can be used - optimization, expert systems, models from different domains (finance, accounting, etc.), data analysis, textual documents analysis, communication support, etc.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení