Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Managerial simulator
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: The thesis will focus on developing an application that can serve as a simulation environment for a manager in a selected company or industry. A system model describing relevant elements, relationships, functions, and processes need to be specified, transformed to a computer-based model, and filled with data. The usefulness of the model for decision making support should be demonstrated by a series of experiments.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení