Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Automated competitive intelligence
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: The thesis will focus on developing an application that will allow collecting, storing, analyzing, and presenting information about competitors in a selected industry/region/market. The data will be automatically collected from suitable sources, like web presentations, business directories, web databases, official documents, and others.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení