Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
State of topic: approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude popis metabolických produktů vznikajících působením octových bakterií ve víně. Úkolem bude rozsáhlejším rešeršním způsobem zpracovat literaturu zaměřenou na danou problematiku. Práce je vhodná pro studenta s hlubším zájmem o biochemické a mikrobiální procesy ve víně.

There are no limitations of the topic