Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Abstrakt:
Cílem práce je hodnocení dědičné podmíněnosti reakce smrku (nebo dubu zimného, buku, jasanu) na přenos do odlišných stanovištných podmínek. Terénní šetření se uskuteční v provenienčních pokusech, v nichž jsou společně vysazeny oddíly reprodukčního materiálu pocházející ze zdrojových porostů nalézajících se v různých přírodních lesních oblastech a LVS. Předmětem hodnocení bude / může být dle domluvy/ růst, přežívaní, fenologie odolnost/náchylnost k chorobám i vlastnosti dřeva vybrané dřeviny.Prostřednictvím provenienčních pokusů lze identifikovat vhodné oblasti původu a zdroje lesního reprodukčného materiálu umožňující zvýšit / zkvalitnit produkci, odolnost a adaptabilitu zakládaných lesních porostů. Zaměření práce a rozsah šetření lze upřesnit. Na Školním lesním podniku ML Křtiny jsou založeny provenienční pokusy se smrkem, dubem zimním, v širším okolí s jasanem ztepilým. Školniční pokusy jsou k dispozici pro buk a dub zimní/letní.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení