Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
State of topic: approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Roman Longauer, CSc.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Roman Longauer, CSc.
Summary:
Cílem práce je hodnocení dědičné podmíněnosti reakce smrku (nebo dubu zimného, buku, jasanu) na přenos do odlišných stanovištných podmínek. Terénní šetření se uskuteční v provenienčních pokusech, v nichž jsou společně vysazeny oddíly reprodukčního materiálu pocházející ze zdrojových porostů nalézajících se v různých přírodních lesních oblastech a LVS. Předmětem hodnocení bude / může být dle domluvy/ růst, přežívaní, fenologie odolnost/náchylnost k chorobám i vlastnosti dřeva vybrané dřeviny.Prostřednictvím provenienčních pokusů lze identifikovat vhodné oblasti původu a zdroje lesního reprodukčného materiálu umožňující zvýšit / zkvalitnit produkci, odolnost a adaptabilitu zakládaných lesních porostů. Zaměření práce a rozsah šetření lze upřesnit. Na Školním lesním podniku ML Křtiny jsou založeny provenienční pokusy se smrkem, dubem zimním, v širším okolí s jasanem ztepilým. Školniční pokusy jsou k dispozici pro buk a dub zimní/letní.

There are no limitations of the topic