Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Zhodnocení výskytu dřevních hub a jejich vliv na zdravotní stav lesa
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
Abstrakt:
Cíl práce: Sledovat výskyt dřevních hub na vybraném území. Metodika: 1) V průběhu kalendářního roku pravidelně sbírat na lokalitě plodnice hub vázané na dřevo. 2) Pokusit se nasbírané plodnice identifikovat podle dostupné literatury. 3) Zpracovat ekologické nároky nalezených druhů. 4) Zhodnotit význam lokality z hlediska výskytu dřevních hub, případně navrhnout změny v lesním hospodářském plánu.
Zrušeno:
ano



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.