Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v Kroměříži
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Komentář: student bude sledovat vývoj cibulnatých a hlíznatých rostlin na záhonech s odlišnou druhovou či odrůdovou skladbou. Sledování a hodnocení musí probíhat každý týden v jarním období – březen až květen. Sledovanými parametry bude např. počátek rašení, růstu, tvorba poupat, kvetení, odkvétání, zatahování apod. Poté bude vše vyhodnoceno.

There are no limitations of the topic