Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Gamifikovaný informační systém pro kariérní růst spolupracovníků
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Popis: Cílem projektu je uvnitř středně velké poradenské společnosti provést analýzu (procesy vedení spolupracovníků; vhodná platforma – web app/mobilní app; …) a následně navrhnout a vytvořit gamifikovaný informační systém, který spolupracovníkům (hráčům) pomůže navýšit chuť pustit se a následně i dokončit vlastní i společné (teamové) cíle organizace s větším nadšením a vytrvaleji a v konečném důsledku dosahovat lepších výsledků, osobnostně růst a být ve svém pracovním životě šťastnější. Přínosy: - originální projekt zahrnující nejnovější trendy v marketingu, psychologii, managementu i IT - projekt s reálnou aplikací do praxe středně velké poradenské společnosti – možnost následného výzkumu účinků gamifikovaného systému na spolupracovníky - spolupráce s dalšími odborníky (ať už na gamifikaci, řízení lidí, IT, copywriting – příběhová/epická stránka hry)
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-II Inženýrská informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.