Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Otestování listových hnojiv se specifickými látkami na cukernatost a aromatické látky v moštu/víně u bílých a modrých odrůd révy vinné Provede se aplikace pouze přípravku Fertileader® Elite! a kontrolní rozbory listů během vegetace, ideální vždy cca 14-20 dnů po aplikaci. Na konci vegetace se provedou rozbory aromatických látek a uvologická vyhodnocení.

informace
There are no limitations of the topic