Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Techniky zabezpečené www komunikace
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Abstrakt: Cíle práce: a. Analyzovat slabiny protokolu https a použití certifikátů b. Prozkoumat možnosti využití technik směřujících k vyšší bezpečnosti certifikátů s důrazem na jejich (např. OCSP, HSTS, Http PK Pinning, CA Authorization, Certificate transparency) spolu s různými úrovněmi ověřování serverevých certifikátů (validace domény, organizace či extended validace). c. Na základě praktického ověření vybraných technik vytvořit doporučení pro aplikaci do vzorových sítí.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení