Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Techniky zabezpečené www komunikace
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Abstrakt:
Cíle práce: a. Analyzovat slabiny protokolu https a použití certifikátů b. Prozkoumat možnosti využití technik směřujících k vyšší bezpečnosti certifikátů s důrazem na jejich (např. OCSP, HSTS, Http PK Pinning, CA Authorization, Certificate transparency) spolu s různými úrovněmi ověřování serverevých certifikátů (validace domény, organizace či extended validace). c. Na základě praktického ověření vybraných technik vytvořit doporučení pro aplikaci do vzorových sítí.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení