Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Abstrakt: Výstupem diplomové práce bude návrh změn uspořádání modelového území na úrovni územní studie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení