Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
State of topic: approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cílem této práce bude vypracovat přehled dosud známých nanočástic na bázi selenu, popsat jejich využití a popsat možnosti jak je využít v ochraně rostlin. V rámci práce budou založeny pokusy, kde budou testovány antibakteriální účinky SeNPs vůči bakteriím rodu Xanthomonas. Testy budou probíhat na bází difuzních miskových testů a na bázi detekcí růstových křivek a také bude využito metod digitální mikroskopie.

There are no limitations of the topic