Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary: Cílem této práce bude vypracovat přehled dosud známých nanočástic na bázi selenu, popsat jejich využití a popsat možnosti jak je využít v ochraně rostlin. V rámci práce budou založeny pokusy, kde budou testovány antibakteriální účinky SeNPs vůči bakteriím rodu Xanthomonas. Testy budou probíhat na bází difuzních miskových testů a na bázi detekcí růstových křivek a také bude využito metod digitální mikroskopie.

There are no limitations of the topic