Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem této práce bude vypracovat přehled dosud známých nanočástic na bázi selenu, popsat jejich využití a popsat možnosti jak je využít v ochraně rostlin. V rámci práce budou založeny pokusy, kde budou testovány antibakteriální účinky SeNPs vůči bakteriím rodu Xanthomonas. Testy budou probíhat na bází difuzních miskových testů a na bázi detekcí růstových křivek a také bude využito metod digitální mikroskopie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení