Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Ověření použití substrátů pro zelené střechy
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Institute:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: 1. Zhodnoťte historii a současnost použití zelených střech v zahraničí a v České republice. Uveďte základní prvky zelené střechy. 2. Popište a zhodnoťte používané substráty a příměsi substrátů, jejich vlastnosti a požadavky. 3. Ověřte použití konkrétních substrátových směsí a příměsí. Vyvoďte doporučení týkající se skladby substrátů, mísitelnosti, efektu pro rostliny a vhodnosti pro konkrétní taxony.

There are no limitations of the topic