Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Ústav:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Pavel Kaláb
Abstrakt:
1. Zhodnoťte historii a současnost použití zelených střech v zahraničí a v České republice. Uveďte základní prvky zelené střechy. 2. Popište a zhodnoťte používané substráty a příměsi substrátů, jejich vlastnosti a požadavky. 3. Ověřte použití konkrétních substrátových směsí a příměsí. Vyvoďte doporučení týkající se skladby substrátů, mísitelnosti, efektu pro rostliny a vhodnosti pro konkrétní taxony.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení