Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Summary:
Práce se bude zabývat preventivním posouzením krajinného rázu Pavlovských vrchů. Na základě identifikace hodnot a problémů území bude navržen způsob optimalizace uspořádání krajiny s akcentem na ochranu její identity.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic