Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce se bude zabývat preventivním posouzením krajinného rázu Pavlovských vrchů. Na základě identifikace hodnot a problémů území bude navržen způsob optimalizace uspořádání krajiny s akcentem na ochranu její identity.

There are no limitations of the topic