Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Abstrakt:
Práce se bude zabývat preventivním posouzením krajinného rázu Pavlovských vrchů. Na základě identifikace hodnot a problémů území bude navržen způsob optimalizace uspořádání krajiny s akcentem na ochranu její identity.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení