Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Současné možnosti využití torz sakrálních staveb
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Faculty:
Faculty of Horticulture
Institute:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Bc. Magdaléna Březinová
Summary:
Práce se věnuje aktuální otázce jak nakládat s pozůstatky sakrálních staveb v krajině. Na příkladech místních i zahraničních demonstruje možná řešení a získané poznatky dále aplikuje na vybraný modelový objekt.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic