Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Šlechtění meruněk
State of topic: approved (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Summary:
Provedení křížení vybraných kombinací, hodnocení úspěšnosti křížení a hodnocení hybridů ve staniční zkoušce.

There are no limitations of the topic