Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Barvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálost
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Jan Baar, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Roztoky na bázi manganistanů budou použity pro změnu barvy různých dřevin a bude hodnocena vzniklá barevná změna a následně její světlostálost.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia