Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Barvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálost
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Abstrakt: Roztoky na bázi manganistanů budou použity pro změnu barvy různých dřevin a bude hodnocena vzniklá barevná změna a následně její světlostálost.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia