Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Barvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálost
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Summary:
Roztoky na bázi manganistanů budou použity pro změnu barvy různých dřevin a bude hodnocena vzniklá barevná změna a následně její světlostálost.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic