Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Barvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálost
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Abstrakt: Roztoky na bázi manganistanů budou použity pro změnu barvy různých dřevin a bude hodnocena vzniklá barevná změna a následně její světlostálost.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení