Prehľad vypísaných tém - Zahradnická fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Stav témy:
schválené (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Mendeleum - ústav genetiky - ZF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Mgr. Jana Raddová, Ph.D.
Abstrakt:
Při zpracování tématu bude třeba prostudovat literaturu týkající se metod pro izolaci DNA a molekulárních metod při analýzách rostlinné DNA. Pro analýzy budou vybráni zástupci rodu Daucus. Získaná DNA bude dále analyzována pomocí molekulární metody založené na PCR. Výsledky budou zpracovány pomocí vhodného softwaru pro klastrovou analýzu příbuznosti. Pozn.: toto téma vyžaduje dobrou znalost anglického jazyka.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia