Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Jana Raddová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Mgr. Jana Raddová, Ph.D.
Summary: Při zpracování tématu bude třeba prostudovat literaturu týkající se metod pro izolaci DNA a molekulárních metod při analýzách rostlinné DNA. Pro analýzy budou vybráni zástupci rodu Daucus. Získaná DNA bude dále analyzována pomocí molekulární metody založené na PCR. Výsledky budou zpracovány pomocí vhodného softwaru pro klastrovou analýzu příbuznosti. Pozn.: toto téma vyžaduje dobrou znalost anglického jazyka.

There are no limitations of the topic