Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Stav tématu: schváleno (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Při zpracování tématu bude třeba prostudovat literaturu týkající se metod pro izolaci DNA a molekulárních metod při analýzách rostlinné DNA. Pro analýzy budou vybráni zástupci rodu Daucus. Získaná DNA bude dále analyzována pomocí molekulární metody založené na PCR. Výsledky budou zpracovány pomocí vhodného softwaru pro klastrovou analýzu příbuznosti. Pozn.: toto téma vyžaduje dobrou znalost anglického jazyka.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení