Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
State of topic:
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
V genofondu meruněk provést fenologické pozorování u vybraných odrůd. (hodnocení rašení, zrání apod., hodnocení pomologických znaků a morfologie květů).

There are no limitations of the topic