Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
State of topic: approved (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary: V genofondu meruněk provést fenologické pozorování u vybraných odrůd. (hodnocení rašení, zrání apod., hodnocení pomologických znaků a morfologie květů).

There are no limitations of the topic