Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Abstrakt:
Ve vybraném modelovém území provést inventarizaci extenzivních výsadeb a jejich následné vyhodnocení (typologie výsadeb,druhové zastoupení, zhodnocení zdravotního stavu, zhodnocení produkčního a mimoprodukčního potenciálu, perspektiva, návrh opatření vedoucí k uchování v kulturní nebo historické krajině, možnosti dalšího využití). Současně bude provedena pomologická determinace. Závěrečná práce bude zpracována dle požadavků a standardů pro tento typ závěrečné práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení